امروز: 1397/10/28 کاربر: مهمان
دیدار اعضاء مجمع شرکت سفیدرود و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی از شرکت سفیدرود ...
برداشت محصولات جالیزی و سبزی و صیفی از اراضی شرکت سفیدرود ...
کشت دانه روغنی ( سویا ) در اراضی کشاورزی شرکت سفیدرود ...
برداشت محصولات علوفه ای از اراضی کشاورزی شرکت سفیدرود ...
آغاز برداشت محصول برنج از مزارع کشاورزی شرکت سفیدرود ...
جدیدترین اخبار
دیدار اعضاء مجمع شرکت سفیدرود و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی از شرکت سفیدرود
اعضای محترم مجمع شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی از واحد های تولیدی پرورش و تکثیر ماهیان گرمابی ، گاوداری شیری و مزارع کشاورزی این شرکت در تاریخ 25 مهر ماه 97 بازدید بعمل آوردند .
برداشت محصولات جالیزی و سبزی و صیفی از اراضی شرکت سفیدرود
آغاز برداشت محصولات جالیزی و سبزی و صیفی از اراضی مزرعه چهارم شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری
کشت دانه روغنی ( سویا ) در اراضی کشاورزی شرکت سفیدرود
کشت سویا در سطح تقریبی 20 هکتار از اراضی کشاورزی مزرعه سوم شرکت سفیدرود
برداشت محصولات علوفه ای از اراضی کشاورزی شرکت سفیدرود
آغاز برداشت ذرت علوفه ای (سورگم ) از مزارع کشاورزی شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری
آغاز برداشت محصول برنج از مزارع کشاورزی شرکت سفیدرود
آغاز مرحله برداشت محصول برنج از مزارع شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری
به بار نشستن اولین خوشه های محصول برنج در مزارع شالیکاری شرکت سفیدرود
اولین خوشه های محصول برنج در مزارع شالیکاری شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری به بار نشست
مدیریت صحیح و بهره برداری هوشمندانه و علمی آب در مزارع کشاورزی شرکت سفیدرود
مدیریت صحیح و بهره برداری هوشمندانه از منابع آبی با تجهیز و احداث ایستگاههای پمپاژ آب در مزارع کشاورزی شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری
ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان در شرکت سفیدرود
برگزاری ضیافت افطار در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
فعالیت های بخش کشاورزی شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی 97 - 96
عملیات زراعی کشت شالی و دانه های روغنی در اراضی کشاورزی مزرعه سوم شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی 97 - 96
دیدار جناب آقای دکتر محمد صادق حسنی نماینده محترم مجلس با مدیریت شرکت سفیدرود در مورخ 96/12/12
دیدار جناب آقای دکتر محمد صادق حسنی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در مورخ 96/12/12


جدیدترین مناقصه ها و مزایده ها
مزایده عمومی اجاره اراضی شالیکاری شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
فراخوان مزایده عمومی شماره 9706 اجاره اراضی شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مزایده عمومی فروش دام
آگهی مزایده عمومی شماره 9702 فروش دام - شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ذرت سبز علوفه ای
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3600 تن ذرت سبز علوفه ای مرغوب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
جدیدترین مقالات