امروز: 1398/01/05 کاربر: مهمان
تجلیل از بانوان همکار در زاد روز با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) ...
انجام عملیات باز سازی و نوسازی کشتارگاه طیور شرکت سفیدرود ...
انجام عملیات شخم زمستانه در اراضی شالیکاری شرکت سفیدرود ...
برندگان مزایده عمومی مورخ 97/11/1 اجاره اراضی شالیکاری اعلام شد . ...
برگزاری مزایده عمومی اجاره اراضی شالیکاری شرکت سفیدرود در سال زراعی جدید ...
جدیدترین اخبار
تجلیل از بانوان همکار در زاد روز با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س)
تجلیل از بانوان همکار شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام « مادر و زن »
انجام عملیات باز سازی و نوسازی کشتارگاه طیور شرکت سفیدرود
به جهت بهینه سازی و رعایت پروتکل های بهداشتی ، زیست محیطی و دستور العمل های قرنطینه ای سازمان دامپزشکی ، بازسازی و نوسازی کشتارگاه طیور شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود عملیاتی گردید .
انجام عملیات شخم زمستانه در اراضی شالیکاری شرکت سفیدرود
به منظور استفاده بهینه از نزولات جوی و آبهای سطحی و غنی سازی خاک عملیات شخم و شیار و آب تخت کردن شالیزار در برخی از مزارع کشاورزی شرکت سفیدرود آغاز شد .
برندگان مزایده عمومی مورخ 97/11/1 اجاره اراضی شالیکاری اعلام شد .
برندگاه فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) جهت اجاره حدود 471 هکتار از اراضی کشاورزی این شرکت در 10 قطعه جدذاگانه جهت کشت برنج در یک دوره زراعی در مورخ 97/11/2 مشخص و اعلام گردید .
برگزاری مزایده عمومی اجاره اراضی شالیکاری شرکت سفیدرود در سال زراعی جدید
شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود 471 هکتار از اراضی شالیکاری خود را از طریق فراخوان مزایده عمومی در مورخ 97/11/1 بصورت قرار داد اجاره به مدت یکدوره زراعی واگذار می نماید
دیدار اعضاء مجمع شرکت سفیدرود و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی از شرکت سفیدرود
اعضای محترم مجمع شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی از واحد های تولیدی پرورش و تکثیر ماهیان گرمابی ، گاوداری شیری و مزارع کشاورزی این شرکت در تاریخ 25 مهر ماه 97 بازدید بعمل آوردند .
برداشت محصولات جالیزی و سبزی و صیفی از اراضی شرکت سفیدرود
آغاز برداشت محصولات جالیزی و سبزی و صیفی از اراضی مزرعه چهارم شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری
کشت دانه روغنی ( سویا ) در اراضی کشاورزی شرکت سفیدرود
کشت سویا در سطح تقریبی 20 هکتار از اراضی کشاورزی مزرعه سوم شرکت سفیدرود
برداشت محصولات علوفه ای از اراضی کشاورزی شرکت سفیدرود
آغاز برداشت ذرت علوفه ای (سورگم ) از مزارع کشاورزی شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری
آغاز برداشت محصول برنج از مزارع کشاورزی شرکت سفیدرود
آغاز مرحله برداشت محصول برنج از مزارع شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سال زراعی جاری


جدیدترین مناقصه ها و مزایده ها
مزایده عمومی اجاره اراضی شالیکاری شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
فراخوان مزایده عمومی شماره 9706 اجاره اراضی شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مزایده عمومی فروش دام
آگهی مزایده عمومی شماره 9702 فروش دام - شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ذرت سبز علوفه ای
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3600 تن ذرت سبز علوفه ای مرغوب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
جدیدترین مقالات